O firmie

Działalność Spółki

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w 2011 roku w wyniku z przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę handlową.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1452727,14 zł i 100% udziałów posiada Gmina Drawsko, która jest właścicielem.

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o. o został wpisany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy do  Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000376938

Przedmiotem działalności Spółki jest:
 • dostawa wody,
 • odprowadzania ścieków,
 • usługi WOD-KAN,
 • usługi sprzętem specjalistycznym, budowlanym
 • usługi komunalne,
 • remonty,
 • roboty drogowe.
Organy Zakładu Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o.

Organami Spółki są:
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki
Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów w Zakładzie Kanalizacji iWodociągów w Drawsku Sp. z o.o. posiada Gmina Drawsko reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez
– Wójta Gminy Drawsko

Rada Nadzorcza
 • Magdalena Adamczewska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Oto – Członek
 • Lucyna Golis – Członek
Zarząd Spółki
 • Krystian Kawczyński – Prezes Zarządu